Àmbit Psicopedagògic a Sant Boi

Avaluació psicopedagògica.

Tractaments específics de trastorns de l’aprenentatge derivats de problemàtiques diverses. Atenem a  nens amb dislèxia, inmaduressa en el desenvolupament, TEA, trastorns de l’atenció, discalcúlia , TDAH, i diferents  trastorns i síndromes neurològiques.

Intervencions amb programes i recursos informàtics actualitzats i sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.

Treballem amb els materials escolars i/o d’altres complementaris de suport.

Oferim un espai individual d’atenció i escolta, encaminat a ajudar als nens i joves a trobar el seu propi procés d’aprenentatge i maduració.

Animem a cada nen i jove a desenvolupar les pròpies capacitats i a superar les dificultats.

Dissenyem un entorn afavoridor de la confiança i adaptat a les motivacions e interessos individuals.