L'Equip

L’equip del SAM està composat per un conjunt de professionals dels àmbits de la psicologia, la psicopedagogia, la pedagogia i la logopèdia, amb una àmplia experiència i trajectòria professional en l’atenció a la població infanto-juvenil i d’adults. Tot l’equip presenta una gran disposició al treball interdisciplinari i en xarxa (agents educatius, socials i de la salut).